Nutka67

347 tekstów – auto­rem jest Nut­ka67.

***

Spot­kałam dzi­siaj Greka,
Nicze­go nie udawał,
Idąc koło mnie w deszczu
Mym blas­kiem się napawał.
Spot­kałam dzi­siaj Greka,
Nie miałam te­go w planie.
Deszcz moczył mo­je włosy,
On chłonął każde zdanie.
Spot­kałam dzi­siaj Greka,
Był, jak spełnienie marzeń.
W tym deszczu, pod chmurami
Ty­le niez­wykłych wrażeń.
Spot­kałam dzi­siaj Greka
I czułam się królewną.
Spot­ka­my znów się kiedyś,
Spot­ka­my się na pewno!
/Joanna/ 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 7 sierpnia 2015, 19:57

* * *

Czer­wiec czer­wienią maków kusi,
Jak jest wspa­niale, gdy nic nie musisz,
Kiedy nie budzi cię dźwięk budzika,
Za ok­nem trelów pta­sich muzyka.
Wsta­jesz i słońca złote promienie
Ciepłą pie­szczotą dają nadzieję,
Że dzień upłynie cicho, spokojnie,
W poczu­ciu piękna, nie monotonnie.
...........................................
W su­kien­ce z maków, z chab­rem we włosach,
Pos­pa­ceruję po złotych kłosach.
Szu­kaj mnie Miły ran­kiem pod lasem,
Nie zwle­kaj długo, nie ig­raj z czasem.

/Joanna/

25.06.2014 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 lipca 2014, 19:30

SŁODKOŚCI

Wiesz, że nie słodzę ka­wy, herbaty,
Uwiel­biam, kiedy da­jesz mi kwiaty.
Lecz wyz­nam szczerze: nie będzie wpadki,
Kiedy przy­niesiesz mi czekoladki.

/Joanna/ 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 18 października 2013, 19:23

STABILIZACJA

Kiedy przychodzi stabilizacja;
Codzien­nie kwiaty, świece, kolacja
To do pi­sania nie ma tematów,
Więc może jut­ro za­pom­nij kwiatów?
Cza­sem mi nie daj bu­ziaka z rana,
Nie będę przez to mniej zakochana.
Niech to się, jed­nak, nie zdarza często,
Bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 października 2013, 14:23

Jesienna dedykacja.

Pew­ne­mu Pa­nu z Sopotu,
Co nie chce mi ro­bić kłopotu,
Po­syłam ko­lory jesieni,
Niech sza­ry świat mu się zmieni;
Zacznę od wrzosów z polany,
Mieniące się kolorami,
Od białych po róże, fiolety,
Tak zmien­ne, jak cza­sem kobiety.
I klo­ny ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 17 września 2013, 10:53

* * *

Chciałam ci ty­le powiedzieć,
A nic po­wie­dzieć nie mogę.
Tak wiele słów w mo­jej głowie,
Lecz coś przesłania im drogę.
Chcę tu­lić cię dzi­siaj w milczeniu,
Niech ser­ce twe czu­je me słowa,
Bo prze­cież, co najpiękniejsze,
To ta­ka bezsłow­na rozmowa...
Chciałam ci ty­le powiedzieć,
Lecz słowa gdzieś uleciały.
Może ich wca­le nie trzeba,
Świat w ciszy też jest wspaniały.

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 9 września 2013, 19:50

SEN

Kiedy miną roz­sta­nia dni
I przeb­rzmią mil­knącym echem
Otulę ciebie miły do snu,
Otulę cię moim oddechem.
I będę pat­rzyć na spokój twój,
Na uśmiech sen­ne­go majaku,
Odpędzę każdy gry­mas i znój
Słuchając ser­ca, co bi­je do taktu.
A kiedy uśmiech roz­jaśni twój sen,
Będę wie­działa, że jes­teś pogodny
I nim na­dej­dzie ko­lej­ny dzień
Pop­roszę by był dniem łagodnym.
Już do­syć zmar­twień, bólu i łez,
Niech przeb­rzmią mil­knącym echem,
Chcę tu­lić ciebie miły do snu,
Chcę tu­lić cię swym oddechem.

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 12 sierpnia 2013, 01:13

* * *

Słońce się kładzie za nieboskłonem,
Słońce spać idzie tym dniem zmęczone,
Słońce usy­pia, ja spać nie mogę,
Jeszcze chwi­leczka i ruszę w drogę.

Księżyc na niebie gwiaz­dy rozsiewa,
Księżyc się sreb­rzy na czer­ni nieba,
Księżyc, jak psot­nik ze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 sierpnia 2013, 23:13

ISTNIENIE

Mo­je is­tnienie nie do mnie należy;
Pełne jest smut­ku, łez, dziw­nych pacierzy.
Cho­ciaż od daw­na wstecz nie patrzyłam
Wiem, że w przeszłości jest mo­ja siła.
Mo­je is­tnienie uk­ry­te jest w cieniu,
Całe od­da­ne tej myśli, marzeniu,
Tęskno­cie większej niż wszechświat cały...
Stworzę dla Ciebie świat doskonały.
Mo­je is­tnienie to pun­kt we wszechświecie,
Z Twoim chcę wkrótce spot­kać się przecież,
Zabłysną wspólnie, ro­zis­krzą ciemność
I w raj za­mienią szarą codzienność.

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 5 sierpnia 2013, 09:58

MIŁOŚĆ

A czym jest miłość?
Cóż jest jak jest;
Spoj­rze­nie w oczy, cu­dow­ny gest,
Cza­sami na­wet czymś nas zamroczy
Wte­dy naj­bar­dziej świat jest uroczy.
Cza­sem wy­myka się spod kontroli,
Ta­ka cu­dow­na, kiedy nie boli.
Ale naj­częściej bólem nas raczy.
I wte­dy myślę: można inaczej
Tyl­ko bez bólu już nie ta sama.
Wolę więc z bólem, ale oddaną.

/Joanna/ 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 17 lipca 2013, 08:52

Nutka67

Może nie jestem idealna, ale idealnie sobie z tym radzę. J estem, jaka jestem. O bojętna? Chyba nie. A ktorka? „Niedoszła”. N atarczywa? Czasami. N atrętna? Jak dla kogo. A matorka? Zależy, w czym…

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nutka67

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 lutego 2016, 19:52Nutka67 sko­men­to­wał tek­st ***

6 grudnia 2015, 23:25marka sko­men­to­wał tek­st ***

7 sierpnia 2015, 20:42M44G sko­men­to­wał tek­st ***

7 sierpnia 2015, 20:39Nutka67 sko­men­to­wał tek­st ***

7 sierpnia 2015, 20:20Cris sko­men­to­wał tek­st ***

7 sierpnia 2015, 20:07Nutka67 sko­men­to­wał tek­st Chciałbym wziąć cza­sem wol­ne [...]

7 sierpnia 2015, 19:57Nutka67 do­dał no­wy tek­st ***

7 lipca 2014, 19:52Nutka67 sko­men­to­wał tek­st Czerwiec czer­wienią maków ku­si, Jak [...]

6 lipca 2014, 20:58dana1596 sko­men­to­wał tek­st Czerwiec czer­wienią maków ku­si, Jak [...]